Fattigfolk

Diverse fattigfolk kostymer fra tidsepokene 1500, 1600, 1700 og 1800 tallet. Ta kontakt for mer detaljert informasjon.

Borgere/almuen

Diverse borger kostymer fra tidsepokene 1500, 1600, 1700 og 1800 tallet. 
Ta kontakt for mer detaljert informasjon.

Overklassen / kongelige

Diverse overklasse og kongelige kostymer fra tidsepokene 1500, 1600, 1700 og 1800 tallet. 
Ta kontakt for mer detaljert informasjon.

For leie og mer informasjon kontakt: 

Aina Ask på e-post: ainaask@hotmail.com